Home » Ilmu Pengetahuan » Angka 1 – 100 Dalam Bahasa Jawa Ngoko dan Kromo

Angka 1 – 100 Dalam Bahasa Jawa Ngoko dan Kromo

angka+dalam+bahasa+jawa
Angka Dalam Bahasa Jawa

Angka 1 – 100 Dalam Bahasa Jawa Ngoko dan Kromo – Pada zaman dahulu, orang jawa menulis angka selalu menggunakan aksara jawa. Dalam bahasa jawa, terdapat dua jenis bahasa yang digunakan, yakni bahasa ngoko dan bahasa kromo. Bahasa ngoko merupakan bahasa yang lazim yang digunakan sehari-hari. Sedangkan bahasa kromo merupakan bahasa yang lebih halus (sopan).

Berdasarkan perkembangan zaman, sekarang sudah sangat jarang sekali orang yang menggunakan bahasa jawa. Hal itu dikarenakan sudah banyak yang tidak hafal dengan bahasa jawa. Untuk itu, berikut akan diberikan informasi mengenai cara membaca angka 1 sampai 100 dalam bahasa jawa, baik bahasa jawa ngoko maupun bahasa jawa kromo.

Cara Membaca Angka 1 – 100 Dalam Bahasa Jawa

A. Angka 1 – 100 Dalam Bahasa Jawa Ngoko

 • 1 = Siji
 • 2 = Loro
 • 3 = Telu
 • 4 = Papat
 • 5 = Lima
 • 6 = Enem
 • 7 = Pitu
 • 8 = Wolu
 • 9 = Sanga
 • 10 = Sepuluh
 • 11 = Sewelas
 • 12 = Rolas
 • 13 = Telulas
 • 14 = Patbelas
 • 15 = Limalas
 • 16 = Nembelas
 • 17 = Pitulas
 • 18 = Wolulas
 • 19 = Sangalas
 • 20 = Rong puluh
 • 21 = Selikur
 • 22 = Rolikur
 • 23 = Telulikur
 • 24 = Patlikur
 • 25 = Selawe
 • 26 = Nemlikur
 • 27 = Pitulikur
 • 28 = Wolulikur
 • 29 = Sanga likur
 • 30 = Telung puluh
 • 31 = Telung puluh siji
 • 32 = Telung puluh loro
 • 33 = Telung puluh telu
 • 34 = Telung puluh papat
 • 35 = Telung puluh lima
 • 36 = Telung puluh enem
 • 37 = Telung puluh pitu
 • 38 = Telung puluh wolu
 • 39 = Telung puluh sanga
 • 40 = Patang puluh
 • 41 = Patang puluh siji
 • 42 = Patang puluh loro
 • 43 = Patang puluh telu
 • 44 = Patang puluh papat
 • 45 = Patang puluh lima
 • 46 = Patang puluh enem
 • 47 = Patang puluh pitu
 • 48 = Patang puluh wolu
 • 49 = Patang puluh sanga
 • 50 = Seket
 • 51 = Seket siji
 • 52 = Seket loro
 • 53 = Seket telu
 • 54 = Seket papat
 • 55 = Seket lima
 • 56 = Seket enem
 • 57 = Seket pitu
 • 58 = Seket wolu
 • 59 = Seket sanga
 • 60 = Sewidak
 • 61 = Sewidak siji
 • 62 = Sewidak loro
 • 63 = Sewidak telu
 • 64 = Sewidak papat
 • 65 = Sewidak lima
 • 66 = Sewidak enem
 • 67 = Sewidak pitu
 • 68 = Sewidak wolu
 • 69 = Sewidak sanga
 • 70 = Pitung puluh
 • 71 = Pitung puluh siji
 • 72 = Pitung puluh loro
 • 73 = Pitung puluh telu
 • 74 = Pitung puluh papat
 • 75 = Pitung puluh lima
 • 76 = Pitung puluh enem
 • 77 = Pitung puluh pitu
 • 78 = Pitung puluh wolu
 • 79 = Pitung puluh sanga
 • 80 = Wolung puluh
 • 81 = Wolung puluh siji
 • 82 = Wolung puluh loro
 • 83 = Wolung puluh telu
 • 84 = Wolung puluh papat
 • 85 = Wolung puluh lima
 • 86 = Wolung puluh enem
 • 87 = Wolung puluh pitu
 • 88 = Wolung puluh wolu
 • 89 = Wolung puluh sanga
 • 90 = Sangang puluh
 • 91 = Sangang puluh siji
 • 92 = Sangang puluh loro
 • 93 = Sangang puluh telu
 • 94 = Sangang puluh papat
 • 95 = Sangang puluh lima
 • 96 = Sangang puluh pitu
 • 98 = Sangang puluh wolu
 • 99 = Sangang puluh sanga
 • 100 = Satus
Baca Juga :  Ciri-Ciri Syair Beserta Contoh dan Jenisnya

B. Angka 1 – 100 Dalam Bahasa Jawa Kromo

 • 1 = Setunggal
 • 2 = Kalih
 • 3 = Tiga
 • 4 = Sekawan
 • 5 = Gangsal
 • 6 = Enem
 • 7 = Pitu
 • 8 = Wolu
 • 9 = Sanga
 • 10 = Sedasa
 • 11 = Sewelas
 • 12 = Kalih welas
 • 13 = Tiga welas
 • 14 = Sekawan welas
 • 15 = Gangsal welas
 • 16 = Enem welas
 • 17 = Pitulas
 • 18 = Wolulas
 • 19 = Sangalas
 • 20 = Kalih dasa
 • 21 = Selikur
 • 22 = Kalih likur
 • 23 = Tigang likur
 • 24 = Sekawan likur
 • 25 = Selangkung
 • 26 = Nemlikur
 • 27 = Pitulikur
 • 28 = Wolulikur
 • 29 = Sangalikur
 • 30 = Tigang dasa
 • 31 = Tigang dasa setunggal
 • 32 = Tigang dasa kalih
 • 33 = Tigang dasa tiga
 • 34 = Tigang dasa sekawan
 • 35 = Tigang dasa gangsal
 • 36 = Tigang dasa enem
 • 37 = Tigang dasa pitu
 • 38 = Tigang dasa wolu
 • 39 = Tigang dasa sanga
 • 40 = Sekawan dasa
 • 41 = Sekawan dasa setunggal
 • 42 = Sekawan dasa kalih
 • 43 = Sekawan dasa tiga
 • 44 = Sekawan dasa sekawan
 • 45 = Sekawan dasa gangsal
 • 46 = Sekawan dasa enem
 • 47 = Sekawan dasa pitu
 • 48 = Sekawan dasa wolu
 • 49 = Sekawan dasa sanga
 • 50 = Sèket
 • 51 = Sèket setunggal
 • 52 = Sèket kalih
 • 53 = Sèket tiga
 • 54 = Sèket sekawan
 • 55 = Sèket gangsal
 • 56 = Sèket enem
 • 57 = Sèket pitu
 • 58 = Sèket wolu
 • 59 = Sèket sanga
 • 60 = Swidak
 • 61 = Swidak setunggal
 • 62 = Swidak kalih
 • 63 = Swidak tiga
 • 64 = Swidak sekawan
 • 65 = Swidak gangsal
 • 66 = Swidak enem
 • 67 = Swidak pitu
 • 68 = Swidak wolu
 • 69 = Swidak sanga
 • 70 = Pitung dasa
 • 71 = Pitung dasa setunggal
 • 72 = Pitung dasa kalih
 • 73 = Pitung dasa tiga
 • 74 = Pitung dasa sekawan
 • 75 = Pitung dasa gangsal
 • 76 = Pitung dasa enem
 • 77 = Pitung dasa pitu
 • 78 = Pitung dasa wolu
 • 79 = Pitung dasa sanga
 • 80 = Wolung dasa
 • 81 = Wolung dasa setunggal
 • 82 = Wolung dasa kalih
 • 83 = Wolung dasa tiga
 • 84 = Wolung dasa sekawan
 • 85 = Wolung dasa gangsal
 • 86 = Wolung dasa enem
 • 87 = Wolung dasa pitu
 • 88 = Wolung dasa wolu
 • 89 = Wolung dasa sanga
 • 90 = Sangang dasa
 • 91 = Sangang dasa setunggal
 • 92 = Sangang dasa kalih
 • 93 = Sangang dasa tiga
 • 94 = Sangang dasa sekawan
 • 95 = Sangang dasa gangsal
 • 96 = Sangang dasa enem
 • 97 = Sangang dasa pitu
 • 98 = Sangang dasa wolu
 • 99 = Sangang dasa sanga
 • 100 = Setunggal atus
Baca Juga :  Macam - Macam Magnet Dan Cara Membuatnya

Demikianlah informasi mengenai cara membaca angka 1 – 100 dalam bahasa jawa ngoko dan kromo. Semoga bermanfaat.

Scroll to Top